Pedagógusaink:

Timárné Skrapits Anna

igazgató · horvát, német

Keglovics Kinga

igazgató-helyettes · matematika, fizika

Csiszár-Kossuth Kitti

tanítónő

Galambos Bernadett

tanítónő

Horváth-Dugmanics Zsófia

tanítónő

Kőhalminé Boszkovics Zita

biológia, kémia, vizuális kultúra · napközi

Pungor Andrea

magyar nyelv és irodalom · napközi

Skrapits Péter

technika és tervezés, testnevelés

Takács Blanka

tanítónő

Timár Nikoletta

földrajz, természetismeret, természettudomány

Filipovits Rajmund

horvát, történelem

Dr. Handler András

horvát

Köbli Tamás atya

katolikus hit- és erkölcstan

Mráz Barbara

német

Skrapits Klaudia

tanítónő

Szabó-Paukovits Bernadett

magyar nyelv és irodalom · tanulószoba

Teklits Tamás

digitális kultúra, etika · napközi, tanulószoba

Wágner-Kapitár Szabina

tanítónő, ének-zene

Belencsák-Németh Darinka Magdolna

gyógypedagógiai asszisztens

Palkovics Eszter

SNI rehabilitáció mozgásfejlesztés

Kriston Barbara

logopédia

Nevelést, oktatást segítő munkatársak:

Harangozó István

gondnok

Horváth Csabáné

iskolatitkár

Patakiné Berkes Andrea

takarító

Skrapits Andrea

takarító