Pedagógusaink:

Timárné Skrapits Anna

igazgató · horvát, német

Keglovics Kinga

igazgató-helyettes · matematika, fizika

Csiszár-Kossuth Kitti

tanítónő

Filipovits Rajmund

horvát, történelem

Horváth-Dugmanics Zsófia

tanítónő

Mráz Barbara

német

Pungor Andrea

magyar nyelv és irodalom · napközi

Skrapits Péter

technika és tervezés, testnevelés

Takács Blanka

tanítónő

Timár Nikoletta

földrajz, természetismeret, természettudomány, vizuális kultúra

Wágner-Kapitár Szabina

tanítónő, ének-zene

Dezső Vilmosné

matematika, történelem

Dr. Handler András

horvát

Kőhalminé Boszkovics Zita

biológia, kémia, vizuális kultúra · napközi

Pónya Tímea

magyar nyelv és irodalom, technikai és tervezés, vizuális kultúra

Skrapits Klaudia

tanítónő

Szabó-Paukovits Bernadett

magyar nyelv és irodalom

Teklits Tamás

digitális kultúra, etika · tanulószoba

Várhelyi Tamás atya

katolikus hittan

Belencsák-Németh Darinka Magdolna

gyógypedagógiai asszisztens

Kriston Barbara

logopédia

Haklits Anna

SNI rehabilitáció mozgásfejlesztés

Nevelést, oktatást segítő munkatársak:

Harangozó István

gondnok

Horváth Csabáné

iskolatitkár

Patakiné Berkes Andrea

takarító

Závodi Judit

takarító